Nudimo vam:

izdelava-oblikovanje-tiskanje-reklamnih-letakov-zlozenk-prospektov-katalogov.jpg

  • Grafično pripravo tiskovin (grafično oblikovanje, celovita priprava za tisk, strokovna pomoč in svetovanje od zasnove do izvedbe in izdelave tiskovine)
  • Ofsetni in digitalni tisk različnih tiskovin (katalogi, promocijski material, obrazci, mape, kuverte, vizitke, etikete, letna poročila, brošure, zloženke, prospekti, koledarji, reklame, plakati, letaki, dopisni papir, bloki, itd.)
  • Dodelavo tiskovin (žlebljenje, zgibanje tiskovin, številčenje (numeracija), perforiranje, izsek tiskovin, izdelava raznovrstnih škatlic, spenjanje z žico – tudi z omega sponkami Ω za v registrator, prepogibanje, porezava, plemenitenje tiskovin – ofsetni lak)